متوقف کردن طرح ها و خروج شرکت های بهره برداری از جنگل ها

به گزارش اکوتو ،ناصر مقدسی در گفتگویی گفت: طرح تنفس جنگل ها هنوز تصویب نشده و در حال گذراندن مراحل کارشناسی است. به گفته وی، این طرح مورد تایید سازمان جنگل ها، سازمان محیط زیست و رئیس جمهوری است و حدود ۲۸ نفر از نمایندگان مجلس نیز با آن موافق هستند. رئیس شورای عالی جنگل […]