چه خبر از رادیو؟/جمعه ایرانی ادامه پیدا می کند؟

سعید توکل در گفتگو با مهر درباره برنامه «جمعه ایرانی» که پیش از این قرار بود در کنداکتور مهر ماه رادیو ایران قرار بگیرد، گفت: برنامه «جمعه ایرانی» از قالب، محتوا، ریتم و موسیقی خاصی برخوردار است که با آن تعریف می شود و مخاطبان آن را به همین شکل می پسندند و می خواهند […]