چهارمین جشنواره زردآلوی بسطام

گروه چند رسانه ای اکوتو ؛ چهارمین جشنواره گردشگری زردآلوی بسطام با هدف معرفی محصولات باغی و پتانسیل موجود گردشگری بسطام در پارک شهید مطهری برگزار شد.