۱۳۳ هزارنفر به جمعیت در مرز بیکاری افزوده شد

به گزارش اکوتو ، بازار کار ایران هم اکنون در سه وضعیت مختلف قرار دارد و افراد غیر از شرایطی که عنوان می‌شود، حالت دیگری در فعالیت‌های اقتصادی خود ندارند. برخی شاغل هستند و با درآمدی که کسب می کنند، هزینه های زندگی آنها کم و بیش تامین می شود. برخی نیز بیکار و در […]