زیباترین جزایر خصوصی جهان + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ زندگی در این جزایر حتی اگر برای چند روز کوتاه باشد آنقدر شیرین و به یادماندنی خواهد بود که هر لحظه آن به اندازه چند سال در ذهن باقی خواهد ماند.