جلوه جاذبه های ۱۰ استان کشور در دوربین چینی ها

به گزارش اکوتو ، تا چشم کار می کند کویر پر غرور و باصلابت بر زیر پایت فرش گسترده و گویی چون مادری درد کشیده تو را در آغوش کشیده که خود مورد بی مهری و غفلت قرار گرفته است و همین امر سبب شده که سال ها به جای کشف ظرفیت های منطقه و […]