آن مرد تیم مفت می بندد – بالاخره صدای تونی هم درآمد!

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ همه ما تونی را مرد روزهای سخت می دانیم. او در سخت ترین شرایط نیز بهانه های واهی را کنار گذاشته و با داشته های حقیقی به جنگ مصائب می رود. نحوه یارگیری بازیکن از جانب مدیریت، صدای خیلی ها را زودتر از آنچکه تصور می رفت در آورد. اما […]