چرا مسئولان به فکر اضافه خدمت به بازیکنان سرباز غیر بومی نمی افتند؟آیا خون این بازیکنان رنگین تر است؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ این روز ها برای هواداران تراکتور اخباری آشناتر از مشکلات بازیکنان سرباز به چشم نمی خورد. بازیکنانی که شاید حواشی که به تیم وارد کرده اند از تاثیر در روند تیم بیش تر بوده است. روزی نیست که رسانه ها از مشکلات سرباز ها مطلبی ننویسند و باعث ایجاد ضربه […]