خبر خوش برای تراکتوری ها

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ تراکتوری ها که از نتایج ضعیف هفته های ابتدایی تیمشان ناراحتند حالا بحث جدایی سربازها نیز حسابی آنها را نگران کرده است. وقتی به همه اینها شایعه های اخراج تونی را اضافه کنید و از جانب آنها انتخاب های رنگارنگ کنید باید هم منتظر موضع گیری های سخت آنها باشید. […]