پشت پرده دو دستگی هواداران چیست؟ تونیچی واژه ای که در کلام هوادار فهیم تراکتور جایی ندارد، چه مخالف چه موافق …

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ دیروز مطلبی در خروجی یکی از سایتهای خبری قرار گرفت که چندان به مذاق خیل عظیم هواداران پرشور آذربایجان خوش نیامد. مطلبی که در آن از عبارت ” تونیچی ” برای هواداران متعصبی که به تونی علاقه داشته و در مقابل تغییرات کادرفنی تیم مقاومت نشان می دهند، استفاده شد. […]