تصویب ۵۰ روستای هدف گردشگری در یزد

محمدرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بسیاری از روستاهای استان یزد، ظرفیت تبدیل به مناطق مهم گردشگری را دارند، اظهار داشت: علاوه بر چند روستایی که در گذشته به عنوان روستای هدف گردشگری به تصویب هیئت دولت رسیدند، روستاهای دیگری نیز در کارگروه گردشگری استان یزد به عنوان روستاهای هدف […]