مردم به دُبی و ترکیه سفر نکنند

گردشگری در دهه‌های اخیر به منبع درآمد بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است، ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز گردشگران و ارائه خدمات مطلوب و مناسب در کنار داشته‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و از همه مهمتر امنیت و آرامش از جمله مهمترین مواردی است که افراد در هر نقطه ای از دنیا برای انتخاب […]