سقوط هواپیمای روسی گردشگری مصر را وارد بحران کرد

ماجرای مشکوک سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی در شبه‌جزیره سینا که داعش مدعی دست داشتن در سقوط آن شد، بیشتر از ناآرامی‌های سیاسی ۵ساله گذشته به صنعت گردشگری مصر آسیب زده است. بر اساس آمارها، حدود یک‌میلیون گردشگر در ماه‌های نوامبر و دسامبر به مصر  سفر کردند که ۴۱ درصد کمتر از سال گذشته و کمترین […]