توافق نافرجام برای پروازهای نوروزی

توافق نافرجام برای پروازهای نوروزی

اوایل دیماه امسال محمد خداکرمی معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این‌که برای ایام نوروز تقاضا برای سفر افزایش قابل توجهی دارد، گفته بود: این افزایش تقاضا تحریک کننده افزایش نرخ است سازمان هواپیمایی کشوری برای مدیریت این نرخ‌ها در حال برنامه‌ریزی است. وی اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از […]