ترکیه در انفجار،استانبول-آنتالیا ۶۰۰ هزار تومان!

با وجود آنکه توزیع سفر یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولان گردشگری است. اما آنچه برای عرضه به بازار ارائه می‌شود بسیار محدود است و فقط به چند بسته سفر به کشورهای همسایه اکتفا شده است. به طور معمول مدیریت در متن فضای رسمی – یا سازمان‌ها انجام می‌شود. درون سازمان‌ها از کسب و کارهای کوچک […]