بررسی افزایش ظرفیت اقامتی گردشگران مازندران

به گزارش اکوتو ، عبدالله مهاجر دارابی امروز در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مازندران، اظهار داشت: همه کشورها هم‌اکنون در اتاق ایران به دنبال توسعه روابط تجاری با ایران هستند.وی با اشاره به سیاست‌هایی که کشور را دچار تحریم کرد، افزود: باید بخش خصوصی با کارآیی بیشتری در کنار اتاق بازرگانی برای توسعه گردشگری در […]