کانال بندی و سنگچینی در بوستان نهج البلاغه به چه قیمتی؟

به گزارش اکوتو ، محمد حقانی درخصوص ساماندهی رود دره های پایتخت گفت: مشخصات فنی این روددره ها را طبیعت مشخص کرده و به گونه ای است که در روزهای بارانی و اضطراری خودشان را با شرایط محیطی وفق می دهند. وی ادامه داد: تنگ کردن روددره ها و دست بردن به ساختار فیزیکی آنها […]