افزایش خدمات حمل خودروی رجا

به گزارش اکوتو ، شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان این که تا پیش از این، سرویس حمل خودرو در مسیر تهران-بندرعباس همه روزه بود افزود: علاوه بر همه روزه بودن خدمات حمل خودرو در مسیر تهران- بندرعباس، سرویس دیگری با برنامه حرکت هر چهار روز یک بار برای مسیر مذکور فراهم شده […]