تعیین تکلیف ۷۰۰ هزار حساب تعاونی اعتبار ثامن الحجج

براساس برنامه‌ریزی اولیه، مقرر شده بود در فاز نخست سامان‌ دهی‌ تعاونی اعتبار ثامن الحجج و تا پایان سال‌ جاری، طی سه مرحله حساب‌های با موجودی تا سقف۳۰ ،۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال تسویه شود؛ لیکن در آستانه سال نو و برای ‌رفاه حال سپرده گذاران تعاونی یاد شده، با هماهنگی و مجوز اخذ شده، […]