تعیین تکلیف ۷۰۰ هزار حساب تعاونی اعتبار ثامن الحجج

تعیین تکلیف ۷۰۰ هزار حساب تعاونی اعتبار ثامن الحجج

براساس برنامه‌ریزی اولیه، مقرر شده بود در فاز نخست سامان‌ دهی‌ تعاونی اعتبار ثامن الحجج و تا پایان سال‌ جاری، طی سه مرحله حساب‌های با موجودی تا سقف۳۰ ،۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال تسویه شود؛ لیکن در آستانه سال نو و برای ‌رفاه حال سپرده گذاران تعاونی یاد شده، با هماهنگی و مجوز اخذ شده، […]