بزرگترین معبد زرتشتیان در دوره اشکانیان + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ معبد مهرپرستی مراغه که یادگار ارزشمند دوره اشکانیان و ساسانیان است، در ۶ کیلومتری مراغه و جنوب روستای ورجوی مراغه قرار دارد که به گفته کارشناسان بزرگترین معبد زرتشتان در دوره اشکانیان بوده است. عکاس: مسعود فردی انور