آهوهای کوهی در ریچموند پارک لندن‎ + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ بیش از ۶۰۰ آهوی کوهی سرخ و زرد رنگ در ریچموند پارک شهر لندن پرسه می زنند و در نوامبر و فوریه هر سال با هدف کنترل جمعیت آنها تعدادی از این آهوها جمع آوری می شوند.