آیا کسی به فکر زیباترین روستای ایران هست؟ + تصاویر

گروه گردشگری و میراث فرهنگی اکوتو ؛ کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم تقریبا همگی با مشکل گسترده شهر نشینی روبرو شدند.فرآیند شهری شدن،فرآیندی اجتناب ناپذیر و بسیار شتاب زده در این کشورها بحساب می آمد. این روند، غیرقابل بازگشت است و سرعت آن نیز قابل کاهش دادن نیست. این پدیده را […]