مسابقات پرش با اسب نقش جهان اصفهان

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ سومین دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور جام نقش جهان روز پنج شنبه ۱۵ مرداد در باشگاه اسب سواری خوراسگان اصفهان برگزار شد.