روستاهای مه گرفته ارسباران + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ با شروع پائیز، سفیدی مه ارتفاعات کلیبر در جنگلهای ارسباران و روستاها را فرا گرفته و جلوه خاصی به این مناطق میدهد.بعضی از اهالی به شهرها بازگشته و بعضی خود را برای زمستان و برف زود هنگام آماده می کنند.