ظرفیت گردشگری دو کشور ایران و تونس، محور مشترک همکاری برای جوانان دو کشور

به گزارش اکوتو ، محمدرضا رستمی روز چهارشنبه در نشست دو جانبه با ماهر بن ضیاء، وزیر جوانان و ورزش جمهوری تونس در وزارت ورزش و جوانان، اظهار کرد: دیپلماسی جوانان به عنوان اصلی ترین تشکل مردم نهاد جوانان در معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان پیگیری می شود و توسعه همکاری ها میان دو […]