علت تاخیر حرکت قطار تهران-مشهد شب گذشته چه بود؟

به گزارش اکوتو ، علت تاخیر در اعزام قطار تهران- مشهد خرابی تهویه یکی از سالن های آن بوده و متولیان مربوطه دربازه زمانی کمتر از ۵۰ دقیقه با تعویض سالن یاد شده نسبت به اعزام آن اقدام کرده اند. براساس این اطلاعیه از آنجایی که هیچ قطاری تا زمان آماده اعزام نبودن وارد سکوی […]