شوخی با آلودگی هوا ؟!

به گزارش اکوتو ، محمد حقانی با بیان اینکه بايد به تمام طرح‌ هاي شهري، پيوست زيست محيطي اضافه شده و هیچ طرحی، بدون پیوست محیط ریستی اجرا نشود  گفت:يكي از راهكارهاي عملي براي تطبيق اقدامات مديريت شهری با نظرات شهروندان و همدل کردن مردم شهر با مسئولان شهری، تقویت مديريت محلي است که تبلور […]