تراكتورسازي، ميزبان قطعي نيمه نهايي، مگر …

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ تراكتور كه دست خود را از جام قهرماني ليگ برتر كوتاه مي بيند، حالا با سپري شدن هر بازي و صدري كه هر هفته با آن فاصله مي گيرد، بيش از پيش برفتح دوباره جام حذفي حريص تر مي شود. تراكتور، شرايط تقريباً يكساني با دو فصل پيش خود دارد. […]