پربیننده ترین سریال تلویزیون ، ناامیدکننده تمام شد !

نسخه چهارم از پربیننده‌ترین سریال این سال‌های تلویزیون ایران دیشب به پایان رسید. پایانی تقریبا ناامید‌کننده برای سریالی در حد و اندازه‌های «پایتخت» تا بار دیگر معلوم شود که تفاوت‌های «پایتخت ۴» با نسخه‌های قبلی، بیش از تحمل نادیده‌ گرفتن است. درست یک ماه پیش شروع جذاب و قابل‌توجه نسخه جدید «پایتخت» با انبوهی از […]