راه اندازی دفتر نمایندگی گردشگری ایران درروسیه

به گزارش اکوتو ، خلدی گفت که جمهوری اسلامی ایران برای پذیرایی از گردشگران روس علاقمند است وبرای این منظور برنامه ریزی خواهد شد. مدیرکل بازاریابی وتبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری همچنین بااستناد به امارموجود به سفر ۸۵۰۰ گردشگر روس به ایران درسال ۲۰۱۴ اشاره کرد و گفت: این امار نسبت به […]