خلبانان جوان با گواهینامه هواپیما مسافرکشی می کنند!

به گزارش اکوتو ، هوشنگ شهبازی در گفت‌وگویی اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۰۰۰ جوان خلبان با سن ۲۰ تا ۲۵ سال در کشور داریم که یا خانه‌نشین شده‌اند یا راننده آژانس.وی تصریح کرد: هر کدام از این خلبانان ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرده‌اند تا در مدت ۵ سال توانسته‌اند گواهینامه خلبانی بگیرند. وی با تاکید بر […]