۱۰ ماه گذشت، از «بیمارستان هوایی» چه خبر؟

حدود ۲۷۰ روز پیش بود که رئیس جمعیت هلال احمر در نشست مشترک با سفرای ایران در سراسر دنیا عنوان کرده بود که قرار است یک شرکت هواپیمایی یک هواپیما در اختیار این جمعیت قرار دهد تا این هواپیما را برای نخستین بار در دنیا به یک بیمارستان هوایی تبدیل و تجهیز کنیم. حال بعد […]