چراغ سبز بانک مرکزی به نرخ های ۲۴ و ۲۶ درصدی؟

رقابت سودی بانک ها با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار در ماه های اخیر به اوج خود رسیده و به جایی رسیده که برخی بانک های سودهای بالای ۲۵ درصد هم به سپرده گذاران خود می پردازند. این سودها در حالی در نظام بانکی پرداخت می شود که شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه […]