چند نفر از بازیکنان تراکتور بومی هستند؟درصد واقعی بومی های حال حاضر تراکتور؛

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ سایت اکوتو زادگاه بازیکنان ایرانی تیم تراکتورسازی را بررسی کرده و در اختیار هواداران پرشور آذربایجان قرار داده است.   طبق جدول بالا، فقط ۴ نفر از ۲۰ بازیکن ایرانی حال حاضر تراکتور، بومی استان آذربایجان شرقی می باشد که اگر به درصد حساب کنیم می شود۲۰ درصد. ۸۰ درصد […]