میانگین سقف درآمد بعضی از مشاغل در ایران فقط از راه تخصص فردی

به گزارش اکوتو ، در بعضی از مشاغل در ایران ، بدون وجود کالای سرمایه ای و تنها از راه تخصص فردی در آمد های خوبی وجود دارد که میانگین برخی از این دستمزد ها را قصد داریم به شکل سالیانه و ماهیانه بررسی کنیم . میانگین سقف درآمد(دستمزد) بعضی از مشاغل در ایران بدون […]