۶ ویژگی یک بنگاه ورشکسته در ایران

این روزها بنگاه‌های بسیاری اعم از صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری دچار ورشکستگی پنهان شده‌اند و اما ویژگی‌های اصلی یک بنگاه ورشکسته کدام است؟ ورشکستگی به طور خلاصه طبق قانون عبارت است از تاجر یا فعال اقتصادی است كه دارايی‌های او تكافوی پرداخت بدهی او را نکند. از آنجایی که فضای کسب و کار ایران […]