بندبازی بالای سر کروکدیل های گرسنه + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ یک بند باز ماجراجوی امریکایی در کلرادو، بر بالای مردابی پر از کروکدیل های گرسنه اقدام به بندبازی کرد.