پیش‌فروش اینترنتی بلیت نوروزی اتوبوس

پیش‌فروش اینترنتی بلیت نوروزی اتوبوس

پیش‌فروش حضوری بلیت اتوبوس از تاریخ ۱۸ اسفندماه (سه‌شنبه) آغاز می‌شود. پیش‌فروش حضوری بلیت با ایجاد گیشه اختصاصی در محل فعالیت شرکت‌ها مستقر در پایانه‌ها و با دایر کردن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح شهر و تعیین ساعات کار مناسب و کافی برای آنها توأم با پیش فروش اینترنتی به‌صورت مشترک انجام می‌شود. […]