وقتی که بقیه تیم ها دنبال یارگیری هستند ولی تیم محبوب آذربایجان…

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ نقل و انتقالات نیم فصل از تاریخ ۲ دی شروع خواهد شد و تیم ها ۲۷ روز فرصت خواهند داشت تا نقاط ضعف خود را با جذب بازیکنان موردنظرشان پوشش دهند و آن نقاط را تقویت نمایند. اما در این بین تیم هایی هم هستند که زودتر از بقیه تیم […]