ترافیک ۱۸۰ کیلومتری در تهران

به گزارش اکوتو ، همایون فتاحی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال، چهارم مهر در ساعت اوج ترافیک که ۸ صبح است ۱۸۰ کیلومتر ترافیک در شهر ایجاد شد. وی افزود: با توجه به اینکه مهرماه سال گذشته نیز ۱۸۰ کیلومتر ترافیک ایجاد شده بود به نظر می‌رسد یک نشانه مثبت است زیرا امسال ۴۰۰ […]