بزرگ‌ترین هتل ایران نه جاده دارد نه تابلو

بزرگ‌ترین هتل ایران نه جاده دارد نه تابلو

با این حال میهمانان این هتل که طبق آمارهای قسمت پذیرش آن بیشتر از ٨٠ درصدشان خارجی هستند و اغلب از کشورهای اروپایی، برای رسیدن به آن با دو مشکل عمده مواجه‌اند؛ مشکل اول راه پیداکردن و رسیدن به آن است. برای یافتن مسیر درست رسیدن به هتل در خیابان‌ها، اتوبان‌ها و مناطق اطراف هیچ […]