تدوین برنامه مدیریت گونه نادر جزیره اشک دریاچه ارومیه

به گزارش اکوتو، امید یوسفی در گفتگویی  با بیان اینکه گوزن زرد ایرانی یکی از گونه های شاخص در معرض تهدید انقراض است اظهار داشت: آذربایجان غربی به خصوص جزیره اشک دریاچه ارومیه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم این گونه جانوری محسوب می شود. وی با بیان اینکه ۲۳۰ […]