قطع برق صنایع یا برخورد با مشترکین پرمصرف خانگی؟

تابستان در حالی به نیمه های خود نزدیک می شود که روز شنبه (۲۰ تیرماه)، پیک مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات گذشت و این وضعیت احتمال قطعی برق در روزهای داغ تابستانی افزایش داده است. وزارت نیرو در کنار درخواست مکرر از مشترکین بخش خانگی برای مدیریت مصرف خود در ساعات اوج بار […]