نخستین طرح شهر زنده به سازمان یونسکو معرفی شد

به گزارش اکوتو ، محدوده بافت تاریحی شهر یزد با ۷۴۳ هکتار وسعت به عنوان نخستن طرح شهر زنده برای ثبت جهانی در سال ۲۰۱۶ به یونسکو معرفی و از سوی سازمان میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان یزد مقدمات این ثبت فراهم شده است. استان یزد ۲۲۷۰ هکتار بافت تاریخی دارد که […]