روز اثبات عشق واقعی / از فرزند آذربایجان تا پیرمرد قدخمیده تبریز

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ ساعت ۱ بامداد روز دوشنبه است، عده‌ای در خواب ناز شب هستند، عده‌ای هم مثل من فکر بازی روز چهارشنبه نمی‌گذارد راحت بخوابد. بازی که شاید به‌واسطه آن‌یک بار دیگر استادیوم ۷۰ هزارنفری را مملو از جمعیت عاشق تراکتور ببینیم. فکرم عجیب مشغول است، فکر روزهایی را می‌کنم که نه […]