بازار تاریخی زنجان به سمت جهانی شدن پیش می رود

به گزارش اکوتو ، بازار تاریخی زنجان به‌عنوان طولانی‌ترین بازار سرپوشیده ایران، این روزها خود را آماده تحولی بزرگ و ارزشمند می‌کند و امیدوارانه به سمت ثبت جهانی شدن می‌رود تا زنگار زخم‌‌های گذشته را از خود بزداید و جهانی شود.آثار و ابنیه تاریخی استان زنجان را باید در زمره «ترین»ها قرار داد، آثار تاریخی […]