غول‌های هواپيماسازی دنیا هفته آینده در پایتخت

به گزارش اکوتو ، رضا جعفرزاده از حضور بزرگترين سازندگان هواپيماي آمريكايي و اروپايي به كشور در روزهاي چهارم و پنجمن بهمن ماه خبرداد و گفت: صنعت حمل و نقل هوايي از جمله صنايعي محسوب مي شود كه در طول بيش از سه دهه همواره در معرض سنگين ترين تحريم‌ها قرار داشته است. وي افزود: […]