ایمن سازی راه ارتباطی ایلام-مهران اولویت اول راه و شهرسازی ایلام

به گزارش اکوتو ،در سال جاری بازهم شاهد ریزش کوه در محورهای ارتباطی استان ایلام به خصوص محور ارتباطی ایلام -مهران بودیم و البته این روند با شدت بارندگی ها در استان قطعا بازهم اتفاق می افتد و این مسئله جای نگرانی دارد. علت ریزش های متعدد در سال جاری بارش های متعدد در استان […]