فرصت شکست انحصار بازار خودرو در ایران نباید از دست برود

به گزارش اکوتو ، ایجاد بازار رقابتی در بخش خودرو با فراهم آوردن امکان حضور برای برندهای مختلف با همکاری شرکای متعدد ایرانی بطوری که بتوانند حمایت‌های کافی از خریداران در زمان خرید و یا خدمات پس از خرید خودرو ارایه کنند و همچنین ایجاد تنوع در بازار می‌تواند یکی از این راهکارها باشد. شاید […]