روش غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی تغییر کرد

به گزارش اکوتو ، صادق عباسی شاهکوه گفت: با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری و به منظور حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگولاتوری، روشهای ارائه این خدمات از سوی اپراتورها تغییر کرد. وی با اشاره به اعلام نارضایتی مردم از عدم […]